{{Message}}

Aktiv Forsyning

Aktiv Forsyning er tilpasset brukersteder som ønsker god kontroll
over produktutvalg, forbruk, bestilling og intern vareflyt med minst
mulig ressursbruk.

Strekkodesystemet holder automatisk kontroll på forbruk, faktura
og korrigerer bestillingskvantum når det er behov for det, slik at nøkkelpersoner frigjøres til andre arbeidsoppgaver.

Ved hjelp av Aktiv Forsyning går lageret aldri tom for varer, man er
ikke lenger avhengig av enkeltpersoners vurdering av når eller hvor
mye man må bestille av de ulike produkter og lagerbeholdningen reduseres til de varene man faktisk trenger og bruker.