{{Message}}

Diabetes

I dag lever ca 230.000 personer med diabetes i Norge. Av disse har 28.000 Type 1 og ca 200.000 Type 2. I tillegg til disse antar man at inntil 200.000 lever med Type 2 diabetes uten å vite om det. Til sammen utgjør disse gruppene ca 6% av landets befolkning (pr oktober 2017).

Med gode medisiner, stadig bedre utstyr og god opplæring og oppfølging av helsepersonell, opplever de fleste få begrensninger i hverdagen.

Samtidig er diabetes, uansett type, noe man har med seg hele døgnet, hele livet. Ved å være en støttespiller for deg som har diabetes håper Mediq at vi kan bidra til å gjøre hverdagen din litt enklere.


Om Mediq Diabetes

Diabetes er en av hovedkategoriene i Mediq. Vi ønsker å være en sikker, rask, oppdatert og kunnskapsrik leverandør av medisinsk forbruksmateriell innenfor diabetes. Vårt mål er at du som kunde vil finne det du til enhver tid måtte trenge her hos oss.

Eksempler på utstyr kan være blodsukkermålere med teststrimler, stikkepenner med lansetter, kjølebag til transport av insulin og annet nyttig hjelpeverktøy. Vi ønsker å være tidlig ute med å tilby nyheter på markedet. Dette for å sikre oss at det skal være attraktivt å være kunde hos oss. 


Samarbeid med SmartCare – DiabetesGuard App      

For ytterligere å styrke oss som en god leverandør innen diabetes har vi innledet et samarbeid med SmartCare. 

SmartCare har utviklet tjenesten DiabetesGuard som enkelt kan beskrives som en «trygghetsalarm» for deg med diabetes. Denne har en funksjon der du selv varsler dine nærmeste dersom du skulle trenge hjelp.

Tjenesten kan i tillegg, med et abonnement, direkte knyttes opp til alarmsentralen hos Falck der ansatte vil sikre at det opprettes kontakt med dine nærmeste pårørende 

Du kan lese mer om DiabetesGuard appen her: http://www.smartcare.no/

Egen diabetessykepleier

Som et ledd i vår satsing innen diabetes har vi ansatt en sykepleier med klinisk erfaring innen faget. Han har i tillegg jobbet med både utstyr og medikamenter knyttet til diabetes. Vår diabetessykepleier vil også fungere som en støttespiller for deg som kunde av Mediq Diabetes. 


Vi ser fram til å ønske både eksisterende og nye kunder velkommen til oss.