{{Message}}

Diagnostisk og medisinsk teknisk utstyr

Mediq Norge har et godt og bredt utvalg av diagnostisk og medisinsk teknisk utstyr for blant annet å diagnostisere, forebygge, og overvåke sykdom. Vi har fokus på kvalitetsprodukter som skal være enkle og gode og bruke, og som ivaretar brukerens og pasientens sikkerhet og miljø.

Vi har et godt utvalg av medisinsk teknisk utstyr fra blodtrykksmålere og termometer til EKG, ultralyd og overvåkning monitorer. I tillegg har vi det meste du trenger av diagnostisk utstyr, som for eksempel oto- og oftalmoskop, rektoskop og pulsoksimeter.