{{Message}}

Klinisk ernæring

Ved sykdom og / eller aldring kan det være vanskelig å få i seg tilstrekkelig mengde næringsrik mat. Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, reduserer livskvalitet og forsinker rekonvalesensen.

Riktig ernæringsbehandling bidrar til å påskynde rehabiliteringen, reduserer risikoen for nye sykdommer og forbedrer helsetilstanden. 
Medisinsk ernæring brukes som et tillegg til tradisjonell medisinsk behandling og som et middel til
å bedre sykdommen og opprettholde kroppstyrken. All ernæringsbehandling bør brukes i samråd med helsepersonell.

Næringstilførsel via sonde er et alternativ når mage-tarmkanalen fungerer, men sykdom eller funksjonshemming nedsetter evnen til å innta mat.
Et ufrivillig vekttap må følges opp av lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog og pårørende.

Hjemmeboende personer med sykdomstilstander som har behov for ekstra næring kan få næringsmidler dekket på blå resept.

HELFO har utarbeidet en produkt- og prisliste over næringsmidler til spesielle medisinske formål
som dekkes på blå resept. Listen ligger tilgjengelig på www.helfo.no