{{Message}}

For helsepersonell

Beregning av energibehov og proteinbehov

Nedenfor følger norske og nordiske anbefalinger for energi -og proteininntak til voksne:
Kilde: Helsedirektoratets anbefalinger for beregning av energibehov og proteinbehov. (Kosthåndboken 2012):

Energibehov

 Sengeliggende 30 kcal / kg / døgn
 Oppegående 35 kcal / kg / døgn
 Oppbygningsfase (vektoppgang) 40 kcal / kg / døgn
 Dersom mager Øk med 10%
 Dersom 18-30 år Øk med 10%
 Dersom over 70 år Reduser med 10%
 Dersom overvektig Reduser med 10%
 Dersom feber Øk med 10% per forhøyet °C


Proteinbehov
 Friske  0,8-1,0 g protein / kg / døgn
 Syke  1,0-1,5 g protein / kg / døgn
 Kritisk syke  1,5-2,0 g protein / kg / døgn


Rekvirering av administrasjon for enteral ernæring

Helseforetakene, ved enhet for behandlingshjelpemidler har ansvaret for utlevering av administrasjonssystem til enteral ernæring til brukere som har fått forskrevet sondenæring på blå resept. Under administrasjonssystem for enteral ernæring kommer enterale ernæringspumper, stativ, bæresystem, ernæringssett, sonder, samt tilbehør som sprøyter etc. 
Disse produktene må rekvireres på eget skjema som er å finne på www.behandlingshjelpemidler.no
Rekvireringsskjemaet er felles for alle foretakene 

Forskrivning av næringsmidler til spesielle formål

Sondeløsninger, næringsdrikker, cremer, supper og berikningspulver defineres som Næringsmidler til spesielle formål. 

I følge Folketrygdloven § 5.14 kan næringsmidler til spesielle medisinske formål forskrives på blå resept gitt at visse forutsetninger er oppfylt, jfr. Blåreseptforskriften §6, stønad til Næringsmidler til spesielle medisinske formål på følgende indikasjoner:

1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat. Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm og som hindrer opptak av viktige næringsstoffer. Stoffskiftesykdom (metabolsk syndrom) og behandlingsrefraktær epilepsi. (Ketogen diett)
2. Laktose, melkeprotein-intoleranse/ allergi hos barn under 10 år.
3. Fenylketonuri (Føllings sykdom)
4. Kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.

Ved søknad etter §6 punkt 1,2 og 4 må behandlingen være instituert av relevant spesialist eller tilsvarende sykehusavdeling. Ved søknad om stønad til kaloririke spesialpreparater ved kreft/immunsvikt stilles det ikke krav om at legen skal ha relevant spesialistgodkjenning. Ved punkt 3, fenylketonuri kan de næringsmidler som står på Produkt -og prislisten rekvireres på blå resept uten søknad under forutsetning av at behandlingen og bruken av spesialkosten er under stadig kontroll av spesialavdeling eller spesialpoliklinikk.

Stoffskiftesykdom skal i denne sammenheng gis en vid betydning.  Sykdom i bukspyttkjertel, lever eller nyre kan legges til grunn for stønad til dietetiske næringsmidler hvis slik sykdom gjør det nødvendig å anvende dietetiske næringsmidler.

Pasienter med behandlingsrefraktær epilepsi, som ikke reagerer tilstrekkelig på antiepileptika kan få dekket utgifter til næringsmidler brukt i ketogen diett.

Ved søknad etter punkt 4- annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd må svekkelsen være en direkte konsekvens av sykdommen. Manglende matlyst kan ikke legges til grunn for ytelse av stønad til næringsmidler.