{{Message}}

Forsvaret

Mediq har hatt anbudsavtaler med Forsvaret siden 2005
og har i tillegg til medisinsk utstyr levert det meste av
innholdet til både container- og teltbaserte feltsykehus.


I dag har vi to anbud med det norske Forsvaret; Medisinsk utstyr
samt laboratorie- og elektromedisinsk forbruksmateriell.


I tillegg til Forsvaret kan følgende etater benytte seg avtalen
på medisinsk utstyr: 

• Forsvarsdepartementet (FD) 
• Politiet 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB/Sivilforsvaret) 
• Utenriksdepartementet 
• Helsedirektoratet (kun på opsjon) 

Når det gjelder avtalen på Laboratorie- og elektromedisinsk forbruksmateriell kan også Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap (DSB/Sivilforsvaret) benytte seg av denne.


Vår rolle og funksjon for Forsvaret:

• Ordremottak, kundeservice og distribusjon av avtalesortiment
   til Forsvarskundene 
• Løpende support og rådgiving av Forsvarets personell i produktspørsmål 
• Sortiments- og produktutvikling 
• Sikre tilgjengelighet på varer og tjenester for fred, krise og krig
• Kurs og opplæring
• Prosjektstøtte
• Beredskap og varetilgjengelighet
• Informasjon om produkter for NATO kodifisering
• Lagerhotell med tilhørende tjenester 
• Produksjon av "Sett og Sats" på forespørselKontakt oss:


Telefon:

67 02 43 00

Send oss en mail: kundeservice.no@mediq.com

Post: 
Mediq Norge AS, avdeling Forsvaret,
P.b. 113, 2041 Kløfta

Fax: 67 02 44 00