{{Message}}

Historie - Mediq Norge


Mediq Norge ble etablert i 1913 som «as Apotekernes Fællesindkjøp (AF)» og ble, som navnet tilsier, stiftet av norske apotekere som et selskap som skulle forestå innkjøp til norske apotek. Produktspekteret den gang var "droger og kjemikalier" og de fleste produktene ble produsert eller blandet hos AF for deretter å bli fraktet ut til kundene.
 
I begynnelsen holdt AF til i Grubbegaten 8 i Oslo, men flyttet i 1969 til Sven Oftedalsvei 2-8 på Kalbakken i Oslo. I 60-70 årene ble det opprettet avdelinger med lagre i Bodø, Bergen og Trondheim. Disse ble avviklet i 1997, og all lagring og transport skjer nå fra Mediq Norges hovedkontor
på Kløfta.

I forbindelse med myndighetenes monopolisering av engrosdelen av legemiddelomsetningen i Norge ble Norsk Medisinaldepot A/S (NMD) opprettet i 1953 med Staten som eneeier. Dette medførte en radikal endring for AF. Omsetningen ble kraftig redusert, og de største varegruppene ble poliovaksiner til Staten, agenturomsetning til NMD
og salg av såkalte "frie apotekervarer". Vareutvalget ble imidlertid raskt utvidet for å kompensere bortfallet av legemiddelomsetningen og mer
enn 80% av omsetningen gikk fortsatt til apoteket, selv om nye kundegrupper kom til.

AF ble et heleid datterselskap av NMD i 1991. I 1997 overførte NMD
all legemiddelomsetning til seg selv, og AF ble et rent markedsførings-
og distribusjonsselskap for medisinsk forbruksmateriell ved siden av
å fortsette med salg av beredskapsmateriell (feltsykehus, etc.).

Som et ledd i at Norge ble medlem av EØS var det en forutsetning at legemiddelomsetningen i Norge måtte avmonopoliseres. NMD fikk konkurranse, samtidig som myndighetene ønsket å selge NMD. En av tilbyderne var nederlandske Mediq NV, som ved siden av å kjøpe 17%
av NMD også kjøpte 100% av AF. Mediqs andel i NMD ble senere solgt
til GE Healthcare.

Mediq kjøpte Medrek i 2008 og Medicus Plesner i 2011. Ved oppkjøpet
av Medicus Plesner overtok vi veletablerte bandasjister med sterk lokal tilknytning på Gjøvik, Hamar, Strømmen, Tønsberg og Bergen. I Oslo overtok vi en velrenommert butikk med tilknyttet apotek. 


[Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum]


[Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum]