{{Message}}

Hjertestartere

Plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus rammer mellom 3000 – 5000 personer i Norge årlig. Sjansen for å overleve uten tidlig bruk av hjertestarter med god HLR er dårlig. Hjernen dør etter
ca. 4 minutter uten tilførsel av oksygen. Det samme skjer med cellene i hjertet. For hvert minutt
som går etter disse 4 første minutter, reduseres sjansen til å overleve med ca 10 %. 

Mediq Norge AS er eksklusiv leverandør av Lifeline hjertestartere fra Defibtech i Norge.
Lifeline hjertestarterne har teknologi avansert nok til å håndtere alle kritiske hendelsesforløp
som kan skje under en hjertestans. Men også så enkel og intuitiv å bruke at ikke-medisinsk personell effektivt kan redde liv. Les mer om våre hjertestartere på www.hjertestart.no

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.