{{Message}}

Mediq Norge

Besøksadresse

Brynsveien 14
0667 Oslo, Norway
 

Postadresse

Mediq Norge as
Mottakerens navn
P.b. 6608
Etterstad, 0607 Oslo
Norway

Telefon

(+47) 67 02 43 00 Sentralbord
(+47) 67 02 44 40 Blåresept privatkunde
(+47) 67 02 43 40 Institusjon
(+47) 67 17 57 57 Legekontor
(+47) 67 02 43 30 Bedrift

Fax

(+47) 67 02 44 00 

Mail/web
kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no
Organisasjonsnr.: 981 080 262