{{Message}}

Kundeservice

Mediq er stolte av å kunne fortelle deg at vårt kundesenter består
av over tyve godt kvalifiserte spesialister, deriblant sykepleiere og legesekretærer, som sitter klare til å ta imot din henvendelse. 

Vår kundeservice har dedikerte sykepleiere med diagnoseansvar
innen sår, ernæring, stomi, inkontinens og kateter. De kan raskt
bistå deg i hva du måtte trenge. Vi har også detaljert kjennskap til
din kontrakt, anbud, tilbud eller resept, noe som gjør det enkelt og
trygt for deg å handle hos oss. 

E-post: kundeservice.no@mediq.com

Sentralbord: 67 02 43 00

Faks: 67 02 44 00

 
Kundeservice Institusjon     67 02 43 40     
Kundeservice Legekontor   67 17 57 57 
Kundeservice Privatkunder Direkte         67 02 44 40     
Kundeservice Bedrift           67 02 43 30


Kundeservice gjennomfører ukentlige opplæringsprogram på både
nye og eksisterende produkter. Dette bistår til at alle på kundeservice alltid er oppdatert på det siste innen medisinsk forbruksmateriell.  
Vi kan raskt veilede deg innen ønsket produkt/produktgruppe, slik at
vi finner det produkt som best dekker behovet.

Vårt kundesenter består av 3 avdelinger:

Bedriftskunde:

o Sykehus
o Anbud
o Legekontor
o Industri/Bedrift
o Retail/førstehjelp
o Army
o Preparedness 

Privatkunde:

o Blåresept
o Vedtak
o Handelsvarer

Backoffice:

Vårt backofficeteam sørger for rask responstid på din e-posthenvendelse, uansett årsak. Teamet har også ansvar for reklamasjonshåndtering, retur og oppfølging av særskilte kundebehov, samt har daglig kontakt med leger med hensyn til eksempelvis oppdatering av blåresepter.

På høyre side finner du informasjon om -  og svar på  - ofte stilte spørsmål som kan være til god hjelp for deg som bruker. Er det noe du ikke finner svar på, eller annen informasjon du savner – gi oss en tilbakemelding!

Skjemaer:

Nye kunder - Kundeopplysninger
Bestilling av retur
Bestillingsskjema spesialvare

Informasjon:

Standard salgs- og leveringbetingelser

Vårt kundesenter er behjelpelig med å finne en best mulig løsning. All retur skal avtales med vårt kundesenter.
Det er til stor hjelp dersom du oppgir kundenummer og/eller ordrenummer, samt hvilken vare det gjelder.

E-post: kundeservice.no@mediq.com - Faks: 67 02 44 00 - Tlf: 67 02 43 00

Vårt kundesenter er behjelpelig med å finne en best mulig løsning. All retur skal avtales med vårt kundesenter.
Det er til stor hjelp dersom du oppgir kundenummer og/eller ordrenummer, samt hvilken vare det gjelder.

E-post: kundeservice.no@mediq.com - Faks: 67 02 44 00 - Tlf: 67 02 43 00

Det er flere søkemuligheter i nettbutikken. Søk på varenavn må være i entall (eks. ”hanske”) – ikke flertall (eks. ”hansker”).

Dersom du søker på varenummer og ikke får treff, kan dette skyldes at varen ikke lenger finnes i sortimentet, eller at varen av ulike grunner har fått nytt varenummer. Forsøk å søke på varenavn i stedet.
Et annet alternativ er å benytte ”Hovedkatalog” i verktøyfeltet på venstre side. Denne katalogen er bygget opp på grunnlag av varekategorier.
Dette betyr at det under de ulike kategoriene vil ligge produkter som direkte eller indirekte brukes til det spesifikke formålet.

Står du fast? Ta kontakt med oss.

E-post: kundeservice.no@mediq.com - Faks: 67 02 44 00 - Tlf: 67 02 43 00

Mediq Norge AS blant Norges største leverandører innen helsesektoren.

Vi leverer til primærhelsetjenesten på kommunale anbud, til de fleste helseforetak rundt om i landet og til mange private legekontor/helsesenter.
I tillegg leverer vi produkter på blåresept direkte til bruker.

Alle kundeopplysninger må sendes skriftlig og inneholde følgende informasjon:

• Kundenavn/firmanavn
• Leveringsadresse
• Fakturaadresse
• Telefonnummer/faksnummer/e-post
• Navn på kontaktperson
• Organisasjonsnummer


E-post: kundeservice.no@mediq.com - Faks: 67 02 44 00 - Tlf: 67 02 43 00

For å kunne bruke vår nettbutikk må du være bedriftskunde hos oss. Privatkunder må bestille gjennom kundesenteret.

For å få tilgang til nettbutikken trenger du brukerid og passord.
Dette ordner kundesenteret for deg. Det eneste du trenger å oppgi er ditt firmanavn/kundenavn og/eller kundenummer.
Kun registrerte kunder får tilgang til nettbutikken. Kontakt kundesenteret og de hjelper deg videre.

E-post: kundeservice.no@mediq.com - Faks: 67 02 44 00 - Tlf: 67 02 43 0

Pr. dags dato har vi dessverre ingen god løsning på dette. Det jobbes imidlertid hardt for å få dette på plass.

Får du ikke treff på varenummer og/eller varenavn, ta kontakt med vårt kundesenter.

E-post: kundeservice.no@mediq.com - Faks: 67 02 44 00 - Tlf: 67 02 43 00

All retur må avtales med kundesenteret, slik at vi kvalitetssikrer at dette blir gjort til avtalte betingelser.
Dette forutsetter at:

• Retur må være avtalt innen 8 dager fra mottak av varen.
• Retur avtales med kundesenter/Mediq Norge AS' representant.
• Returnerte varer må være i salgbar stand, ikke være skadet, priset eller merket på annen måte.
• Returvarer må pakkes forsvarlig av kunden.
• Skaffevarer og ernæringsprodukter tas ikke i retur.

Privatkunder har en annen ordning for retur. Spørsmål angående retur? Kontakt Mediq Direkte på telefon 67 02 44 40.

Returer er kostnadsfritt for våre kunder.

Unntaket er de kunder som er tilknyttet våre standard salgs- og leveringsbetingelser.