{{Message}}

ACL TOP

ACL TOP Familien er en komplett linje med analysatorer spesielt utviklet for å møte dagens krav til både analytisk kvalitet og brukervennlighet innen rutine- og spesialtesting. Serien dekker samtlige behov, fra små laboratorier til de største med behov for integrasjon mot automasjonslinje (ACL TOP 700 LAS). Uavhengig av laboratoriets arbeidsmengde sikrer ACL TOP familien konsistente resultater av høy kvalitet. Alle modellene har samme brukergrensesnitt, og identiske testkits og forbruksvarer.

ACL TOP 700 LAS


ACL TOP 700

ACL TOP 500 CTS

ACL TOP 300 CTS


ACL TOP 700 LAS (NEW)For labs with Laboratory Automation Systems. Integrate seamlessly with Laboratory Automation Systems using off-board sampling for top performance in modern laboratories.  Versatile front-load capability without interruption of track sampling and unlimited STAT positions offers increased efficiency for high-throughput routine and specialty testing.

Introducing the ACL TOP 700 LAS, the first instrument designed for automation of hemostasis testing.

The ACL TOP 700 LAS can sample from both the automation line and front
loaded samples, allowing labs to maximize efficiency for routine and
specialty assays. Along with an unmatched capacity, flexibility and
efficiency are maximized.

ACL TOP 700 LAS Offers:

Open system compatible with most laboratory automation track systemsTwo sample arms - a point-in-space arm that samples directly from the automation line and a standard sampling armCommunications between the instrument and automation track occurs through the interface module, eliminating the need for a costly and slow robotic interface

System FeaturesContinuous operationSample predilutionCalibration curve predilutionSTAT capability (at any time, in any position)

Barcode Reader

Integrated sample and reagent barcode reader (bar-coded reagent tracking includes material name, lot #, exp. date, vial size and on board volume)

Software Features

Rerun/Reflex testing (configurable)Clot Signature CurvesFactor parallelismQuality control program (with configurable multi-rules)Results autovalidationEvents log systemBi-directional interfaceHost query functionSecurity system (configurable)Windows* XP

Et helautomatisk system for koagulasjonsanalyser.


ACL TOP 700 er en brukervennlig analysator med stor kapasitet. Den er velegnet for de store prøvevolumene på rutinelaboratoriene, men har også et komplett analyseprogram for spesialkoagulasjon. Instrumentet er åpent, og det er full anledning til å tilpasse analyser etter brukernes ønske. Instrumentet er tilgjengelig i tre konfigurasjoner:

- med cap-piercing (CTS)
- uten cap-piercing
- for labautomasjon LAS (se egen beskrivelse)
ACL TOP 700 har følgende kapasitet: Uten CTS: 360 PT   Med  CTS: 270 PT

Kontinuerlig innmating av prøver: 12 prøverack à 10 prøver.

Antall reagenser på instrumentet: 60

Et helautomatisk system for koagulasjonsanalyser


ACL TOP 500 CTS er en brukervennlig analysator med stor kapasitet. Den er velegnet for store og medium store rutinelaboratoriene, men har også et komplett analyseprogram for spesialkoagulasjon. Instrumentet er åpent, og det er full anledning til å tilpasse analyser etter brukernes ønske.

ACL TOP 500 CTS har kapasitet for opptil 210 PT tester/time,

Kontinuerlig innmating av prøver: 8 prøverack à 10 prøver.

Antall reagenser på instrumentet: 40

Et helautomatisk system for koagulasjonsanalyser


ACL TOP 300 CTS er den minste av instrumentene i ACL TOP familien. Den er velegnet hvor krav til kapasitet er mindre, og som back-up instrument. ACL TOP 300 CTS har også et komplett analyseprogram for spesialkoagulasjon. Instrumentet er åpent, og det er full anledning til å tilpasse analyser etter brukernes ønske.

ACL TOP 300 CTS har kapasitet for opptil 110 PT tester/time,

Kontinuerlig innmating av prøver: 4 prøverack à 10 prøver.

Antall reagenser på instrumentet: 26