{{Message}}

Laboratorie

På laboratoriet trengs det blant annet utstyr til prøvetaking og testing. Mediq Norge har fokus
på kvalitetsprodukter som skal være enkle og gode og bruke, og som ivaretar brukerens og pasientens sikkerhet og miljø. Vi har bred faglig kompetanse og erfaring innen laboratoriefaget,
og kan hjelpe med veiledning, opplæring og enkle serviceoppdrag.

Vi har et bredt utvalg av produkter til urin-, preparat- og blodanalyser: alt i fra lansetter,
urin-/preparatbeger til blodprøveutstyr og pipetter til pasientnære analyser, hurtigtester og apparater.

De aller fleste av pasientnære laboratorieapparater som selges hos Mediq Norge AS evaluert
hos Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten (SKUP), et skandinavisk samarbeid for evaluering av laboratorieutstyr som brukes pasientnært (www.skup.nu). I tillegg er
de fleste laboratorieapparater gjennomgått av Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus), og med i Noklus rapporter der det finne nok apparater hos Noklus kunder.

Se også www.noklus.no