{{Message}}

Laboratorie

På laboratoriet trengs det blant annet utstyr til prøvetaking og testing. Mediq Norge har fokus
på kvalitetsprodukter som skal være enkle og gode og bruke, og som ivaretar brukerens og pasientens sikkerhet og miljø. Vi har bred faglig kompetanse og erfaring innen laboratoriefaget,
og kan hjelpe med veiledning, opplæring og enkle serviceoppdrag.

Vi har et bredt utvalg av produkter til urin-, preparat- og blodanalyser: alt i fra lansetter,
urin-/preparatbeger til blodprøveutstyr og pipetter til pasientnære analyser, hurtigtester og apparater.