Legekontor

Mediq Norge AS er en av Norges største leverandører på
medisinsk forbruksmateriell til legekontor.

Vi har som mål å være den foretrukne totalleverandøren til
legekontor i hele Norge, og tilbyr medisinsk forbruksmateriell, laboratorieutstyr og ultralyd.
 
Våre kunder er i all hovedsak private legekontor, men vi jobber
også med legevakter og diverse legespesialister. Beslutningstakerne
vi jobber med er bl.a. leger, sykepleiere og helsesekretærer.
 
Mediq vil være en naturlig samarbeidspartner for våre kunder,
ved å sette opp legekontoret på en enkel og kundevennlig måte,
både når det gjelder produkter, bestillingsrutiner, service, pris og leveranse. I tillegg kan vi tilby diverse kurs og oppdateringer.


Se vår legekontoravis (prisene gjelder til 31. august): Kontakt oss for bestilling av varer
:

Telefon: 67 17 57 57

Send oss en mail: kundeservice.no@mediq.com

Post: 
Mediq Norge AS, avdeling Legekontor,
P.b. 113, 2041 Kløfta

Fax:
 67 02 44 00