{{Message}}

Om Mediq Norge

Mediq Norge AS er en ledende leverandør av medisinsk forbruksmateriell og sykepleieartikler til offentlige og private institusjoner og bedrifter
i Norge, og til det internasjonale nødhjelpsmarkedet.

Vi betjener primærhelsetjeneste, offentlige sykehus, private klinikker, legekontor og direkte til privatpersoner i ekspedering av blåresepter.
I tillegg leverer vi førstehjelpsutstyr gjennom et stort antall forhandlere samt beredskapsløsninger i det internasjonale nødhjelpsmarkedet.

Mediq Norge AS er en betydelig leverandør av utstyr til det norske Forsvaret og har vært sentrale i oppbygging av de medisinske løsningene Forsvaret i dag bruker i internasjonale operasjoner.

Vår ledestjerne er at vi sammen skal være best i å møte våre kunders behov. Ved å bygge våre egne merker gir vi våre kunder flere og bedre alternativer. Vi legger betydelig vekt på å forenkle flyten av produkter, tjenester og informasjon til markedet.

Våre integrerte IT- og logistikkløsninger gir store effektiviseringsgevinster. Disse elementene samlet i tillegg til fokus på kvalitet og kompetanseutvikling gjør at vi kan tilby våre kunder kostnadseffektive og verdiøkende tjenester.

Mediq er et internasjonalt firma som finnes i 14 land. Mediq har en ledende posisjon som leverandør av medisinsk utstyr og tjenester.

Vårt hovedkontor ligger i Utrecht, Nederland. Selskapet ble stiftet i 1899 og har ca 4000 ansatte. Mediq har siden februar 2013 vært eid av det amerikanske private equity selskapet Advent International.

Mediqs lokaler på Kløfta