Forskjellen på blå resept og kommunale anbud?

Mediq mottar ofte spørsmål om hva som skiller refusjonsordningen/blå resept fra anbud. Mediq Norge ønsker å bidra til å øke forståelsen og vise at ordningene er uavhengige av hverandre.

Blå resept: Privatperson

REFUSJONSORDNINGEN/BLÅ RESEPT

Formål: å gi helt eller delvis kompensasjon for enkeltpersoners nødvendige utgifter til sykdom.
• Gjelder enkeltpersoner
• Resepteier bestemmer hvor han/hun vil bestille produktene
• Pris er regulert av Helfo
• Sykepleieartikler på blå resept finansieres av Helfo og egenandel

Anbud: Institusjon

ANBUD

Formål: Avtale gjort mellom kommune og leverandør om å levere sykepleieartikler til bruk i kommunale institusjoner
• Gjelder innkjøp til kommunale institusjoner
• Sykepleieartikler som kjøpes inn til bruk på kommunale institusjoner betales av kommunen
• Pris er regulert av avtalen mellom kommunen og valgt leverandør
• Produkter må bestilles fra den leverandøren man til enhver tid har avtale med


Hos Mediq Norge kan du bestille sykepleieartikler som refunderes på blå resept, uavhengig av anbud. Mediq Norge gir deg:
• Alt av sykepleieartikler og næringsmidler dekket på blå resept
• Fraktfri levering hjem på døren, du slipper å stå i kø
• Klinisk erfarne fagpersoner som kan hjelpe deg
• Raskt svar fra kundesenteret
• 100 års erfaring i Norge