{{Message}}

Pressemeldinger

Romeriksbedriften Mediq sikret
240-millionerskontrakt med Forsvaret

Forsvaret har nylig tildelt anbudskontrakter verdt opptil 60 millioner kroner årlig, i inntil fire år. Kontraktene skal i fred, krise og krig fylle Forsvarets behov for leveranser av medisinsk utstyr, slik som undervisnings- og øvingsprodukter, redningsutstyr, kirurgiske instrumenter og steriliseringsprodukter, inventar og emballasje og spesialprodukter. Mediq Norge AS vant alle produktkategorier i konkurranse med fire andre aktører.

Mediq Norge AS er Norges største landsdekkende kompetanse- og serviceorganisasjon innen medisinsk forbruksmateriell, med hovedkontor på Kløfta i Ullensaker. Bedriften vant på nytt konkurransen om leveranser av medisinsk utstyr til Forsvaret, etter å ha hatt kontrakten også i de foregående 4 år. Kontrakten omfatter, foruten leveranser til Forsvaret selv, også leveranser til blant andre Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet og Politiets fellestjenester. 
Avtalene er av signifikant betydning for Mediq, all den tid de utgjør inntil 12 % av bedriftens omsetning. Kontraktene har derfor vært viktige å opprettholde. Mediq vant både med det mest konkurransedyktige prisbildet og med høyest kvalitet.

«Mediq er meget takknemlige for å ha vunnet kontraktene. Dette viser at vår dedikasjon, kompetanse, erfaring og kundefokus gir uttelling. Særlig er jeg stolt av at vi er soleklart best på kvalitet, da Forsvaret og avtalens øvrige brukere er kunder med høye krav til produkt- og leveringskvalitet», sier Fredrik Hagen, Administrerende direktør i Mediq Norge AS.

«På vegne av Forsvaret og Forsvarets Logistikkorganisasjon er vi glade for å fortsette vårt gode samarbeid med Mediq. Stabil leveranse av medisinsk utstyr av riktig kvalitet er avgjørende både for Forsvaret og avtalens øvrige brukere», sier Raymond H. Andresen, Kategoriansvarlig Sanitet og Basemateriell i Forsvarets logistikkorganisasjon Strategiske Avtaler.

Avtalene sikrer stabile arbeidsplasser og forutsigbarhet for Mediq i flere år framover, med start 1. august 2018.

Raymond H. Andresen fra Forsvarets Logistikkorganisasjon Strategiske avtaler og Rune Bjerkestrand fra Mediq Norge AS tar hverandre i hånden etter kontraktsignering.