{{Message}}

Primær

Mediq Norge AS er Norges største leverandør av
medisinsk forbruksmateriell til primærhelsesektoren.


Mediq er Norges eneste rendyrkede fullsortimentsleverandør av
medisinsk forbruksmateriell. Dette gjør at vi kan tilby produkter til
alle behov kommunenes helse- og omsorgstjeneste har, slik at både
enkle og komplekse utfordringer løses.

Våre medarbeidere har spesialkompetanse innen alle våre produktområder, slik som ernæring, inkontinens, sår, urologi,
kompresjon og smittevern. Gjennom kursing får vi jevnlig kunnskapstilførsel, slik at vi til enhver tid kan veilede våre kunder i hvordan de yter mest effektiv behandling av pasienter og brukere,
både med hensyn til økonomi, tid og kvalitet.

Vi deler vår kunnskap og tilbyr kurs og opplæring innen alle fagområder.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre flyten ved bestilling og fjerne unødvendige ledd i forsyningskjeden.

I tillegg til leveranser, arbeider vi konstant med å finne bedre og nyskapende løsninger for å dekke behov i alle deler av helsevesenet. 

Et kundeforhold med Mediq skal være enkelt. Gjennom dette frigjøres det tid og vi styrker helsepersonells mulighet til å være i direkte kontakt med pasientene de har omsorg for.
Kontakt oss for bestilling av varer
:Telefon: 67 02 43 40

Send oss en mail: kundeservice.no@mediq.com

Post: 
Mediq Norge AS, avdeling Primær,
P.b. 113, 2041 Kløfta

Fax:
 67 02 44 00