{{Message}}

Sår krever kunnskap og kompetanse

Sårbehandling er et omfattende fagfelt som krever kunnskap og kompetanse. Det er ikke uten grunn at det i Norge er en egen videreutdannelse i pleie og behandling av ikke-helende (kroniske) sår. Flere av våre medarbeidere i Mediq Norge har denne videreutdannelsen, i tillegg til flere spesialister på sår med både helsefaglig bakgrunn og klinisk erfaring. Vi er stolte av å kunne bidra med råd og veiledning, kurs og opplæring og valg av riktig produkt og løsninger til våre kunder. Vi har opparbeidet kunnskap i over 100 år, da tidligere AF Apotekernes Fællesindkjøp dannet grunnlag for vår virksomhet i 1913. 

Mediq har et stort, bredt og innovativt produktsortiment for alle typer sår.


Har du problemer med å finne frem i jungelen av produkter til sårbehandling?
Da kan det være til god hjelp å bruke vår sårplakat som gir en oversikt over bandasjer og
hva som kan brukes til hvilken indikasjon. 

Se vår plakat over sårbehandlingsprodukter her.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med en bestemt medarbeider, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice på tlf. 67 02 43 00.

Hos Mediq Norge setter vi av god tid til våre kunder. Våre medarbeidere sitter klare til å besvare dine spørsmål i vår åpningstid 8-16 mandag-fredag.


Vi skiller mellom akutte og kroniske sår

Vi skiller mellom akutte og kroniske sår. Akutte sår defineres som sår som oppstår plutselig og gror etter kort tid. Akutte sår kan omfatte skrubbsår, kutt, bitt, stikk, brannskade og kuldeskade for å nevne noen. (Bilde her).

Mange slike akutte sår krever lite behandling (avhengig av alvorlighetsgrad) sammenliknet med sår som blir kroniske og varer over lengere tid. 

Kroniske sår oppstår på grunn av en rekke ulike sykdomstilstander som gjør at sår ikke gror i løpet av 6 uker (Kilde: Christina Lindholm). Kroniske sår kan omfatte trykksår, venøse og arterielle sår, kreftsår, diabetiske fotsår for å nevne noen.  Kroniske sår trenger ofte behandling av helsepersonell med spesialistkompetanse, ofte av et tverrfaglig team på sykehus.  

Et av de overordnede og viktigste målene for moderne sårbehandling er å behandle årsaken til sårutviklingen, da selve såret er et symptom. Underliggende årsaker må identifiseres for å lykkes i behandlingen Det er dermed viktig å stille korrekt diagnose (lege). Dette er et av de overordnede målene med sårbehandling som Mediq Norge er pådrivere av å formidle i samarbeid med våre kunder.

Fremtidige utfordringer- sår i lys av et helseøkonomisk perpektiv.

Hvem har kroniske sår?

Det er i hovedsak to pasientgrupper som har kroniske sår, eldre mennesker og diabetikere.
Vi kommer til å se en økning i disse gruppene fremover, og derfor en økning i personer med kroniske sår. (Kilde: Arne Langøen). De fleste personer med kroniske sår behandles i de kommunale helsetjenestene. I Sverige er det anslått at mellom 50-70% av kontakttiden til sykepleiere i hjemmetjeneste og på legekontor går med til bandasjering av personer med kroniske sår. (Kilde: Christina Lindholm).

Flere får kroniske sår

I følge en dansk undersøkelse forventes det en økning på ca 30% i antall kroniske sår i det kommende tiåret. Pleie av personer med kroniske sår utgjør allerede i dag en stor del av helsetjenestens budsjetter. Det er viktig at helsepersonell har kunnskap og kompetanse for å kunne møte denne utfordringen. Helsevesenet er i konstant utvikling. Dette betyr også at helsepersonell blir stadig mer ansvarlig for å holde kunnskapene og ferdighetene oppdatert. Dette fordrer også at leverandørene holder seg oppdatert med produkter og løsninger, fag og produktkunnskap for å bidra til effektive og kvalitetsmessige gode sårbehandlingssystem, der sårbehandlingen kan bli bedre uten å bli dyrere.

Mediq Norge- en samarbeidspartner for produkt- og kunnskapsformidling innen sårbehandling

Sårbehandling begynner å bli sett på som et eget medisinsk spesialfelt en del steder i verden under betegnelsen vulnologi. Det er imidlertid ikke anerkjent av det akademiske establishment. Interessen omkring sårbehandling blant helsepersonell øker og videreutdannelse innen fagfeltet er allerede godt etablert. Sårbehandling er et omfattende fagfelt som krever kunnskap og kompetanse.
Mediq Norge holder kurs og undervisning innen ulike typer sår og sårbehandling. Ernæring og kompresjonsbehandling er også sentrale emner vi underviser i. 
Vi tilbyr også E- læringskurs som gir innføring i både grunnleggende og avansert sårbehandling.