{{Message}}

Om sår

Sår

Sår er et stort og omfattende fagfelt. Det finnes mange ulike typer sår, både akutte og kroniske, til de enkle, til de mer kompliserte sårene. Sår kan være alt fra et uskyldige skrubbsår til kroniske sår som påvirker helsetilstand og livskvalitet. Årsakene til sårutvikling er mange og ulike. Akutte sår gror som regel etter kort tid og krever lite behandling, mens kroniske sår varer over lengere tid og krever profesjonell helsehjelp. Sår og sårbehandling er ikke noe som kan læres på kort tid for de som skal behandle sår. Kunnskap og klinisk erfaring må bygges opp over tid. 

Mediq Norge har spesialister på fagfeltet med lang klinisk erfaring som kan gi råd om produktsortiment, sår og sårbehandling. 

Vi er stolte av å inneha kvalitetsprodukter, innovative løsninger og ikke minst kompetansen.

Fremtidige utfordringer

Mange steller sårene sine selv, men de fleste personer med kroniske sår eller sårkomplikasjoner behandles i de kommunale helsetjenestene. I Sverige er det anslått at 50-70% av tiden til sykepleiere i hjemmetjenesten og på legekontor går med til bandasjering av personer med kroniske sår. Kroniske leggsår er ressurskrevende og kan tilsvare opptil 1,5% av nasjonale helsebudsjetter. Slike sår utgjør et stort problem for de som er rammet, både i form av uttalte symptomer relatert til såret, men ofte også med redusert livskvalitet med sosial isolering, frustrasjon, smerte, depresjon og frykt. Forekomsten av leggsår øker med alderen. Vi vil derfor se en økning av antall leggsår etter hvert som andelen eldre i befolkningen øker. Denne utfordringen krever kunnskap og kompetanse blant de som behandler sår. Dette fordrer at leverandørene holder seg oppdatert med produkter og løsninger, har fag og produktkunnskap for å bidra til effektive og kvalitetsmessige gode sårbehandlingssystem der behandlingen kan bli bedre uten å bli dyrere.

Mediq Norge som leverandør av innovative kvalitetsprodukter og løsninger innen sårbehandling

Mediq Norge er en leverandør av innovative kvalitetsprodukter, i tillegg til å være en kompetansebedrift på sår og sårbehandling. Vi søker aktivt innovative produkter og løsninger både nasjonalt og internasjonalt, har høy fokus på fagkompetanse og opplæring internt. Visste du at vi har flere eksklusive agentur med produkter og løsninger som ingen andre i landet har? Skinnies sømløse klær til fiksering av bandasjer for personer med hudsykdommen EB (Epidermolysis bullosa) Eller Debrisoft rengjøringspad til sår, som raskt og enkelt fjerner døde hudceller og rester fra såret slik at såret holdes rent. Vi har kvalitetsprodukter og gode innovative løsninger til alle typer sår.

Målsetting med sårbehandling

Målsetting med sårbehandling av kroniske sår er i korte trekk:
• Stille riktig sårdiagnose
• Starte riktig behandling (i samarbeid med lege)
• Rask sårtilheling
• Behandlingen skal ikke være plagsom eller smertefull
• Konsekvent behandling – minimum 4 uker
• All behandling dokumenteres skriftlig
• Behandlingen skal være økonomisk forsvarlig
• Alle som utfører sårbehandlingen skal følge samme prosedyre

Helhetlig tilnærming er viktig, det er ikke bare et sår som skal behandles, men et menneske med sår.

Sår og smerte

Smerte er et komplekst og subjektivt fenomen som oppleves ulikt fra person til person. Personer med sår, både akutte og kroniske, er ofte plaget av smerte. Nyere forskning viser at opptil 91% av personer med venøse leggsår forårsaket av forhøyet venøst trykk i venene, har vondt i leggsårene av og til. De fleste personer med kroniske sår rapportere smerte som det verste med kroniske sår. Sår gror dårligere ved smerte og kan være en ond sirkel. 

Produkter til behandling av koloniserte og/eller infiserte sår

Mediq Norge har produkter, løsninger, tips og råd til hvordan redusere smerte ved sårbehandling.
Vi er de eneste på markedet i Norge med en skumbandasje tilsatt Ibuprofen. Biatain Ibu fra Coloplast har dokumentert lokal effekt uten å gi systemisk virkning i tillegg til å absorbere sårvæske. Noen personer opplever sterk smertelindring ved bruk av denne bandasjen. Det er ulike årsaker til smerte. Infeksjon i sår kan være en årsak som fremkaller smerte.

Honning og sølvprodukter er gode produkter til sårbehandling ved behandling av koloniserte og/ eller infiserte sår. Honning har lenge vært ansett som et antiseptisk middel og viser seg å være mer brukt nå enn noen gang. Vår L- Mesitran honningsalve er effektiv overfor en rekke patogene bakterier og sopp, som stafylokokker, psedumonas, MRSA og VRE for å nevne noen.
 
Sølvbandasjer har også vært brukt i lang tid og har vist seg å ha bredspektret antibiotisk effekt. Vi fører flere ulike produkter med sølv fra kjente merkevareleverandører. 

Sår og ernæring

Visste du at fullverdig ernæring er en betingelse for å unngå sår og for å få sår til å gro?
Økt sårstørrelse eller manglende sårtilheling kan ofte sees i sammenheng med dårlig ernæringsstatus. Flere studier har vist at mange eldre personer lider av underernæring.

Dårlig ernæringsstatus øker risiko for utvikling av trykksår hos eldre.  Kraftig sårsekresjon gir store tap av blant annet proteiner og trolig andre næringsstoffer. Ved sårtilheling øker kravene til tilførsel av vitaminer og sporstoffer, blant annet vitamin A og C. Energi, proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer og mineraler er stoffer som kroppen trenger for at sår skal gro.

En studie av Wissing har rapportert om positiv effekt av ernæringstilskudd på sårtilheling hos personer med venøse leggsår. (Kilde: Christina Lindholm) Ernæringsstilskudd bør gis når en vurdering av ernæringsstatus viser mangler. En grunnregel er å betrakte alle eldre med kroniske sår som i risiko for ernæringssvikt.

Mediq Norge har klinisk ernæringsfysiolog og medarbeidere med fag og produktkunnskap som kan hjelpe deg. Vi ekspederer også blåresept for næringsmidler til både barn og voksne og leverer varene direkte hjem til deg. Kontakt oss for ytterlige informasjon om bruk av blant annet ernæringsdrikk og ernæringsprodukter eller les mer om ernæring her.
(Bilde av Cubitan fra Nutricia)

Kompresjon ved sårutvikling av leggsår

Ca 70% av alle leggsår har en venøs årsak. Slike sår utgjør et stort problem for de som er rammet, både i form av uttalte symptomer relatert til såret, men ofte også med redusert livskvalitet med sosial isolering, frustrasjon, smerte, depresjon og frykt.

Uavhengig av årsakene til sårutvikling, er de viktigste elementene i behandling av venøse leggsår å redusere forhøyet venøst trykk i venene og bedre venøse tilbakestrøm ved kompresjon og elevasjon av benet. Kompresjonsbehandling er gullstandaren i behandling av disse sårene, og kan administreres med både kompresjonsstrømper og forskjellige kompresjonsbandasjer som inkluderer både ett, to, tre og fire- lags bandasjer. Det tar tid å lære teknikken, men forskning viser at kompresjonsbehandling må til for å få venøse leggsår til å gro. 

Mediq som spesialister på kompresjonsbehandling

Kompresjonsbehandling krever kunnskap og kompetanse. Mediq Norge holder inngående kurs i kompresjonsbehandling. Kursene tar for seg ulike typer emner som årsak og patologi, i tillegg til praktiske øvelser med tips og råd til hvordan anlegge kompresjonsbandasjer. Kompresjonsbandasjering krever mengdetrening, og er den viktigste behandlingen av venøse leggsår.

Sigvaris kompresjonstrømper (pluss bilde av logo)

Mediq Norge har et bredt utvalg av ulike typer kompresjonsbandasjer, og de nyeste produktene på markedet. Vi har et eksklusivt samarbeid med Sigvaris, som er en verdensledende spesialist på kompresjonsbehandling og kompresjonsstrømper i mer enn 50 år. Sigvaris har den riktige strømpen til ethvert ben når det gjelder komfort, utseende og klinisk dokumentasjon.

Vi kan hjelpe deg med å finne den riktige strømpen om det er til sårbehandling, flyreise eller som støtte i hverdagen. Vi har også geniale og eksklusive hjelpemidler til å ta av og på kompresjonsstrømper, som for eksempel Doff N` Donner.
Ønsker du å lese mer om SIGVARIS kompresjonsstrømper? Se våre brosjyrer… 

Spennende linker om du vil vite mer om sår og sårbehandling

Er du interessert i å vite mer om sår og sårbehanding, er det mulig å lese mer fra European Wound Management Association (EWMA). På deres hjemmeside kan du gratis laste ned dokumenter med europeiske anbefalinger ved ulike problemstillinger - www.ewma.com

Dansk Selskap for Sårheling (DSFS) har utarbeidet en såralgorytme for behandling av kroniske sår som også kan brukes direkte på mobil eller nettbrett - www.saar.dk

Andre nyttige linker: 

www.debra.no (Interesseorganisasjon for personer med EB)

www.tidsskriftet.no (Tidskrift for Den norske legeforening)

www.helfo.no