{{Message}}

For pårørende

Pårørende kan trenge kunnskap om hva de kan bidra med for å hjelpe, støtte og følge opp
personer med sår. Mange spørsmål kan dukke opp som man ønsker å få svar på. Hvorfor gror
ikke såret? Hva slags bidragsordninger finnes? Hvor kan jeg kjøpe bandasjer? Hvem kan jeg
kontakte? Hvor kan jeg innhente mer informasjon?

Pårørende kan være en ressurs for personer med sår, og en bidragsyter i diagnostikk og
behandling. Samtaler, sosial omgang og hjelp til praktisk bistand og gjøremål og kan være
verdifullt.

Sårbehandling er et omfattende fagfelt og Mediq kan hjelpe deg med råd og veiledning.
Vi har et stort utvalg av produkter som leveres over hele landet, og vi har medarbeider med spesialistkompetanse og erfaring som kan hjelpe deg.