{{Message}}

For deg som har sår

Det er finnes personer med akutte og kroniske sår som steller sårene sine selv, men de fleste
med kroniske sår får profesjonell hjelp fra helsepersonell i spesialist -og primærhelsetjenesten.
Sår krever kunnskap og kompetanse, og for de som behandler sår, er det alltid viktig å se hele mennesket og de ulike utfordringen hver enkelt kan ha.

Mediq Norge har daglig kontakt med helsepersonell og privatkunder som ønsker råd og veiledning, produktkunnskap og løsninger som kan bidra til at sår gror. Vi har spesialistkompetanse på fagfeltet, inngående produktkunnskap og klinisk erfaring innen sår og sårbehandling.

Psykososiale aspekt og livskvalitet


Ingen sår er like og tiltak må tilpasses den enkeltes situasjon. Alle som har vært operert, vet hvor fokusert en blir på selve operasjonssåret- en vil se på det, en er redd for at såret skal «gå opp igjen», en verner det mot berøring.

For personer med kreftsår blir såret en daglig påminnelse om sykdommen. Likskvaliteten kan komme i ulage av hele bandasjeringsproblematikken, lukt og uro. Personer med legg- og fotsår kan frykte amputasjon. For personer med trykksår kan tilværelsen bli fullstendig dominert av det stadige behovet for trykkavlastning. Ulike forhold påvirker livskvalitet og ingen sår eller mennesker er like.

Mediq Norge holder ulike kurs i sårbehandling og tar for seg hvordan psykososiale aspekt og livskvalitet kan spille inn og påvirke sårbehandlingen.

Råd, veiledning og produktkunnskap tilpasset den enkeltes behov


Vår daglige kontakt med kunder og personer med sår, får alltid råd, produkt og faglig veiledning i tråd med en helhetlig tilnærming og ut fra den enkeltes situasjon og sykdomsbilde. Mange av våre kunder har tilgang til faste medarbeidere på kundeservice og andre spesialister i bedriften, dette for å skape trygghet, tillit og forutsigbarhet, uten å måtte gjenta og forklare ulike utfordringer og situasjoner gjentatte ganger som kan være både være tidkrevende og belastende.

Støtte og bidragsordninger


Dersom du har kroniske hudlidelser, epidermolysis bullosa og kroniske sår og fistler, kan du få dekket utgiftene dine til bandasjemateriell og reseptfrie kremer, reseptfrie legemidler, salver og oljer. Lege kan hjelpe deg å søke HELFO om refusjon.

Ønsker du å vite mer om søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell (§ 5-22) Se Helfo sine nettsider: www.helfo.no

Personer med epidermolysis bullosa (EB) får medisinsk forbruksmateriell og legemidler på blå resept (§5 punkt 13) fra 1. januar 2015.

For deg som har EB vil dette bety at du ikke lenger trenger å legge ut penger på forhånd for bandasjemateriell og legemidler du trenger til behandling av sykdommen. Se Debra sine nettsider www.debra.no for ytterligere informasjon eller kontakt vår kunderservice.

Hva kan Mediq Norge tilby innen EB?


Hos Mediq Norge kan du bestille bandasjemateriell, reseptfrie kremer og reseptfrie legemidler
ved å kontakte vår kundeservice.

Mediq har spesialisert kompetanse på EB:

  • Fast kontaktperson ved bestilling av varer ved sykepleier som er kurset innenfor EB

  • Mediq er den eneste i landet som tilbyr Skinnies (sømløse fikseringsplagg som letter hverdagen)

  • Mediq har et svært godt samarbeid med DEBRA-foreningen og er regelmessig på kurs og faglige møter nasjonalt og internasjonalt for å holde oss oppdatert på nye behandlingsprinsipper og produkter

  • Mediq har godt samarbeid med fagmiljøene og tilbyr kursing av hjemmesykepleien. Dette også i samarbeid med Rikshospitalet.

  • Se Debra sine hjemmesider for ytterligere informasjon om EB: www.debra.no