Mediq - stolt fagleverandør i over 100 år


Mediq har lang erfaring fra leveranse av stomiutstyr til privatpersoner, sykehus og primærhelsetjenesten. Vårt mål er å være best på kompetanse, kundeservice og leveranse.

Kompetanse

Mediq har sykepleiere ansatt organisatorisk, på kundeservice, i klinikker og apotek.  
Vi har i tillegg spesialsykepleiere med klinisk erfaring innen stomi, sår og urologi,
samt ernæringsfysiolog. 

Det er viktig for Mediq å være faglig oppdatert og våre ansatte kurses kontinuerlig
for å ha best kunnskap om fag, produkter og løsninger fra alle leverandører. 

Mediq har et eget stomiteam, bestående av to sykepleiere med videreutdanning innenfor
stomi, og 3 sykepleiere med mange års erfaring fra stomiomsorg og gastromedisin.

Vårt stomiteam arbeider tett med private og offentlige fagmiljø, bruker- og interesseorganisjoner
og er medlemmer i NSFs Faggruppe for sykepleiere i stomiomsorg.

Mediq er lokalisert i 15 land, og vår fagteam arbeider tett internasjonalt for å til enhver tid
være oppdatert faglig.

Kundeservice 

Som en del av samhandlingsreformen der pasienter blir skrevet tidligere ute fra sykehus,
er godt samarbeid avgjørende for å kunne yte god og kunnskapsbasert kundeservice.

Mediq leverer etter avtale varer allerede personlig på sykehuset før utskrivelse, slik at pasient
er sikret å ha nok og riktig utstyr.

Videre kan Mediq tilby faglig oppfølging i forhold til kunden og utstyr, slik at kunden har riktig størrelser og det av tilleggsprodukter den eventuelt trenger. I våre klinikker eller ved hjemmebesøk kan kunden få faglig informasjon og veiledning av stomisykepleier.

De ansatte arbeider tverrfaglig og helhetlig, med hele kunden og dens behov i sentrum.
Med vår kompetanse innenfor sår og hud, ernæring, urologi, og kompresjon kan vi kartlegge
og veilede ulike behov.(hyperlinker)

Leveranse

Mediq leverer videre leveranser diskret og fraktfritt på døren, eller varene kan hentes
i en av våre klinikker.

Mediq vil i samarbeid med kunden avtale hvilken leveranseform som er hensiktsmessig.
Det er også mulig med regelmessige leveringer.