For deg som pårørende

Stomi - en liten del av et større liv

Å få stomi kan ofte oppleves som en stor endring og utfordring i livssituasjonen til den
som får stomi, men også de som er pårørende. Stomien kan i enkelte tilfeller være resultatet
av behandling av alvorlig sykdom, der bruker og pårørende er i en sårbar situasjon.

Ca halvparten av de stomier som opereres ut i dag er permanente.

Det er mange årsaker til at personer får stomi, men bekymringene og spørsmålene er ofte
de samme. Mange personer med stomi bekymrer seg over at de ikke vil kunne leve livet som tidligere, men med de riktige produktene og rett veiledning skal vedkommende kunne gjøre
de samme tingene som før.

Mediq har over 100 års erfaring på levering av blåreseptvarer og sykepleieartikler,
og har siden 1913 bistått personer i Norge med å få det stomiutstyret de har behov for.

Stomivarer fra Mediq leveres diskret og fraktfritt hjem, eller kan hentes på vårt apotek
eller i en av våre klinikker.

Mediqs stomiteam - fordi fagkunnskap er viktig

Mediq har lang er faring og et eget dedikert stomifaglig team, som kan bistå personlig,
på telefon og på mail til både brukere og pårørende.

Mediqs stomiteam består sykepleiere med stomifagligvidereutdanning og sykepleiere
med mange års erfaring fra fagfeltet stomi. 

Mediqs stomifaglige team er dedikert til å veilede og serve med tjenester og produkter allerede
før den stomiopererte er kommet ut av sykehuset, samt videre gjennom hele livet med stomi.

Mediq er spesialist på stomiutstyr

Det er viktig at personer med stomi føler deg trygg med det stomiutstyret de har.

Mediq er merkenøytrale og leverer spesialtilpasset utstyr til hver enkelt bruker.
Mediqs egne stomisykepleiere som kan veilede og tilpasse utstyr. Våre stomisykepleiere
oppdateres fortløpende på nyheter og utvikling.

En person med stomi har behov for riktig tilpasset stomiutstyr, dette behovet kan forandres
over tid. Dette er en naturlig prosess da det er mange faktorer som kan påvirke og endre kroppen. 

Noen opplever utfordringer med sitt stomiutstyr som sår hud, lekkasjer, lukt eller smerter.
Dette kan være indikasjoner på at stomiutstyret ikke er optimalt tilpasset, og at det er behov
for produktendringer eller tilleggsprodukter. Mediqs stomiteam og kundeservice fokuserer på
hver enkelt stomikunde.

Kontakt oss på telefon, mail eller ved besøk i klinikk for mer informasjon.