{{Message}}

For helsepersonell

Kompresjonsbehandling

Venøs insufficiens betyr vedvarende svikt i venene og krever livslang kompresjonsbehandling, noe pasienten bør være godt informert om. Kompresjonsbehandling krever kunnskap og kompetanse.
Formålet med kompresjonsbind og strømper er:
• Redusere ødem
• Gjenopprette normal venøs flow
• Forbedre mikrosirkulasjonen
• Forebygge / behandle venøst leggsår.

Kompresjonsbehandling - bind eller strømper

I forbindelse med kompresjonsbehandling virker bind og strømper etter samme prinsipper.
• Som en utvendig muskel
• Hjelper muskel-venepumpen.
• Minsker venens diameter
• Kompresjonsbind brukes for å redusere ødem og ved store væskende leggsår.
• Kompresjonsstrømper brukes ved kronisk venøs insufficiens og i siste del av behandlingsfasen
   ved venøse leggsår.


Hvordan legge et kortelastisk bind
• Bruk 1-2 bind avhengig av bindets lengde
• Bindet skal legges fra nedre del av tærne til ca. 2cm under knehasen
• Helen skal dekkes med bindet.
• Foten skal ha 90°vinkel
• Bindet legges med jevnt /fast strekk
• Legges som sirkulært, 8-tall

Ankel –armindeks

• Ankel-armindeks viser om det i tillegg til venøs svikt også er arteriell svikt.
• Indekset gir en indikasjon på om optimal kompresjon kan brukes


Måling av systolisk trykk
• Pasienten skal hvile liggende i 15-20 min
• Stramtsittende klær skal fjernes fra armer og ben
• Mål blodtrykket på begge overarmer- bruk høyeste systoliske trykk.
• Plasser blodtrykksmansjett rundt ankel.
• Hold proben mellom pekefinger i 45°vinkel, plasseres over dorsalis pedis.
• Marker pulssted,
• Hold proben stille, mans mansjetten pumpes opp- til lyden av pulsslag forsvinner.
• Ta luften sakte ut av mansjetten til pulsen igjen kan høres- som er det systoliske trykk.
• Indeks = Systolisk ankeltrykk / systolisk armtrykk

Flerlagsbandasjer

• Et alternativ til kortelastisk eller langelastisk bind kan være flerlagsbandasjer.
• En flerlagsbandasje kan sitte opp til 7 dager, avhengig av mengde sekresjon.
• Flerlagsbandasje krever øvelse for de som skal legge kompresjonen.
• Flerlagsbandasje gir effektiv kompresjon og kan være mer behagelig for pasient.

Behandlingsstrømper

• Hos personer med venøse sår, hvor ødemet og sekresjonen har avtatt kan en behandlingsstrømpe
   være et godt alternativ.
• Sigvaris Ulcer-X består av en glatt innerstrømpe som har bomull mot huden og har et
   kompresjonstrykk på 16-18mmHg. Ytterstrømpen er en Traditional strømpe med trykk
   23-32mm Hg. Til sammen gir dette et trykk på 40mmHg. 
• Fordelen med behandlingsstrømpe er at strømpen kan tas av og pasienten kan dusje.
• I tillegg gir Ulcer X et stabilt og avtagende trykk og er mer behagelig enn et tykt kompresjonsbind
   som til tider kan skli ned og skape staser dersom bindet ikke er lagt korrekt.

Når skal man unngå bruk av kompresjonsstrømper?

• Ved alvorlig arteriell sirkulasjonssvikt.
• Ved akutt hudbetennelse