{{Message}}

Sykehus

Mediq Norge AS er en av Norges største leverandører på
medisinsk forbruksmateriell til offentlige og private sykehus.

Mediq spiller en viktig rolle i helsesektoren og er en pålitelig partner
for helsepersonell og pasienter på sykehus. 

Våre medarbeidere har spesialkompetanse innen alle våre produktområder, slik som ernæring, inkontinens, sår, urologi,
kompresjon og smittevern. 


Som ledende bedrift innen sektoren, søker Mediq kontinuerlig etter å utvikle nye løsninger, både innen egne kvalitetsmerker og med utvalgte samarbeidspartnere. Vårt mål er å levere den beste tjenesten med hensyn til behandlinger, pleieprosesser og logistikk.

Kontakt oss for bestilling av varer
:

Telefon: 67 02 43 00

Send oss en mail: kundeservice.no@mediq.com

Post: 
Mediq Norge AS, avdeling Sykehus,
P.b. 113, 2041 Kløfta

Fax:
 67 02 44 00

Aktuelle brosjyrer:
xxxx