{{Message}}

Om urologi

Urologi er en gammel spesialitet, og operasjons- og kateteriseringsmetoder er kjent fra langt tilbake i historien. Den moderne urologi begynte med Felix Guyon i siste halvdel av 1800-tallet, og en ny æra tok til med Max Nitze's oppfinnelse av cystoskopet i 1879.

Hvordan urinveiene fungerer

Nyrene filtrerer unødvendige substanser fra blodet, og sender de til blæren, som er en muskel som kan strekke seg og holde opptil 500ml når den er full. Når den er halvfull forteller nerver hjernen at den må tømmes, og urin sendes ut i uretra, som holdes lukket av to lukkemuskler. Den indre lukkemuskelen vil åpne seg når blæren er full, mens den ytre kan frivillig holdes stengt for å kontrollere vannlatingen. Det er bekkenbunnsmuskulaturen, som ligger under blæren og rundt uretra, som sørger for at lukkemusklene virker på riktig måte. 1 av 4 kvinner, og 1 av 8 menn, opplever en forstyrrelse i denne prosessen på et eller annet tidspunkt i livet. 

De vanligste årsakene til urinlekkasje

I de fleste tilfeller, er urinlekkasje følge av svak bekkenbunnsmuskulatur, som holder uretra lukket. Når de blir mindre elastiske kan daglige aktiviteter som latter, hosting, løft og løp være årsaken til lekkasje. Men de kan trenes opp med bekkenbunnstrening.
For kvinner er det særlig endringer som skjer under graviditet, fødsel og overgangsalder som er årsaken til urinlekkasje.

Graviditet

Så mange som 1 av 3 opplever urinlekkasje i forbindelse med graviditet og fødsel.  Kombinasjonen av hormonelle endringer, trykk på blæren fra magen og anstrengelser ved fødsel kan redusere bekkenbunnsmuskulaturen. 

Urinlekkasje kan skje under, eller rett etter, graviditet, og blant noen kvinner skjer det lenge etter at deres barn har vokst opp. For de som opplever det under graviditet er det ofte en midlertidig tilstand. Flere kvinner har opplevd at bekkenbunnstrening hjelper.  

Overgangsalderen

Andre fysiske og hormonelle endringer skjer i overgangsalderen. Mengden østrogen reduseres i magemuskulaturen. Det kan endre blærens posisjon, og redusere effektiviteten i lukkemuskulaturen.

Overvekt

Overvekt legger også ekstra press på mage- og bekkenbunnsmusklene, og kan føre til urinlekkasje. 

Sykdom 

Andre årsaker til urinlekkasje omfatter medisinske tilstander som stroke, demens eller diabetes. Det dreier seg ofte om skade eller forstyrrelse i nervesystemet som hindrer signalene fra hjernen til blæren, eller som ved demens; ikke registrerer signalene. Det kan føre til enten en overaktiv blære (hyppig vannlating) eller en underaktiv blære (vanskeligheter med å tømme den helt og derav skaper lekkasje).

Nevrologiske skader

Parkinsons, Alzheimer, ryggmarksbrokk, Multippel Sklerose eller hjerneskade kan også påvirke hvordan hjernen og blæren kommuniserer, og kan resultere i vanskeligheter med å kontrollere blæren eller tømme den helt. 

Urinveisinfeksjoner

Urinveisinfeksjoner kan føre til overaktiv blære. Da sender blæren feilaktige signaler om at den må tømmes raskt, uten at den er full.

Inkontinens og alderdom 

Aldring forårsaker flere forandringer i urinsystemet som kan føre til inkontinens:
- Mindre elastisitet i blæren – lavere kapasitet fører til økt behov for tømming
- Svakere blæremuskel gjør tømmingen mindre effektiv 
- Økning i spontane sammentrekninger av blæremuskelen
- Det blir vanskeligere å utsette vannlating
- Redusert trykk i lukkemusklene rundt uretra  

Det er en forstyrrelse av den fysiske/mentale prosessen ved oppbevaring og tømming av urin, som ofte kan behandles. Mange eldre mennesker utsettes unødvendig for skamfølelser og vanskeligheter som inkontinens medfører. Profesjonell veiledning kan hjelpe pasienter og deres familier i å håndtere situasjonen på beste måte. Diskret og effektiv inkontinensbeskyttelse er en viktig del av arbeidet med å redusere innvirkningene, og gi pasientene muligheten til å leve et normalt liv.

Oppnå kontinens 

Svake eldre trenger ofte inkontinenspleie – i deres eget hjem eller på sykehjem.  Aldringens effekt på urinsystemet er en hovedfaktor, men også redusert mobilitet eller demens kan spille inn. Det kan være vanskelig å komme seg til toalettet, eller det å kommunisere behovet for vannlating, som gjør at det er behov for pleie.

Det å bli kontinent er svært viktig med tanke på svekkelsen som inkontinens innebærer for svake eldre. Det er økende risiko for hudproblemer og liggesår, infeksjoner og søvnproblemer, for ikke å snakke om følelsesmessig stress og sosiale problemer som kan oppstå.

Helse og velvære blant de som trenger pleie kan sikres gjennom god håndtering av inkontinens. Det kan ofte håndteres av pasienten selv, ved at man sammen kommer frem til veien videre. Pleiepersonalet kan også vurdere produktvalg og rutiner, som sikrer at effektene av inkontinens reduseres.