Begrensing for CoaguChek XS PT-test

 

Det har kommet en endring for CoaguChek XS PT-test når det gjelder sensitivitet for heparin: Når INR kommer over 3,0, vil resultatet kunne influeres av heparinkonsentrasjoner.

 

Les mer

MEDIQ NORGE AS

 

Mediq Norge AS er en ledende leverandør av medisinsk forbruksmateriell og helsepleieprodukter til
offentlige og private institusjoner og bedrifter i Norge, og til det internasjonale nødhjelpsmarkedet.

 

SIKKERHETSDATABLADER

AKTUELT

INFORMASJON

Mediq var først ute med Aktiv Forsyning

 

Hvordan bruker man Aktiv Forsyning?

 

Ønsker du å vite mer om automatiserte lagersystem, så klikk her.

 

AKTIV FORSYNING

Ny administrerende direktør i Mediq

 

Kjell Paulsrud ansatt som ny administrerende direktør i Mediq.

 

Les mer

Mediq Norge AS, Dyrskueveien 13, PB. 113, NO-2041 Kløfta

Telefon 67 02 43 00 - Fax 67 02 44 00

Mediq Norge AS, Dyrskuevegen 13, PB. 113, NO-2041 Kløfta
Telefon 67 02 43 00 - Telefax 67 02 44 00