{{Message}}

Mediqs samfunnsansvar

Som en ledende bedrift innen vår sektor, forventes det mye av Mediq. Vårt ansvar går lenger enn målet om å sikre bærekraftige pleietjenester av høy kvalitet. Vår sosiale bedriftsansvarspolitikk handler om disse hovedområdene: Pasientene, miljøet og storsamfunnet.

Mediq har etablert en Code of Conduct som alle firmaer i Mediqkonsernet må jobbe i henhold til. Denne krever vi også at alle våre leverandører forplikter seg til å følge, slik at de samme prinsippene etterleves i hele verdikjeden. 

De etiske retningslinjene er laget for å sikre at produksjon av våre varer overholder bestemmelser i forhold til menneskerettigheter, barnearbeid og arbeidsrettigheter.  

Mediq Norge AS er medlem av IEH, Initiativ for Etisk Handel, som støtter oss i dette arbeidet. Et slikt medlemskap er forpliktende med hensyn til oppfølging av etisk handel i verdikjeden. Vi har anskaffet verktøyet Factlines som gjør at vi kan fokusere oppfølgningsarbeidet mot den delen av verdikjeden der risiko for brudd på menneskerettighetene er størst.